Zápisy – ROZHODNUTÍ

Vážení rodiče, v příloze naleznete hromadné rozhodnutí o přijetí k plnění školní docházky na Základní škole Jaroslava Pešaty, Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice. Vyhledejte si prosím registrační číslo, které jste obdrželi u zápisu (Z2021/xx), neboť je možné zveřejnit pouze …

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o odklad můžete podat v případě, že budete mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. použijte formulář, který jsme vám zaslali poštou nebo použijte jeho elektronickou verzi na konci tohoto příspěvku k žádosti přiložte originál …