Žádost o odklad školní docházky

Žádost o odklad můžete podat v případě, že budete mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. použijte formulář, který jsme vám zaslali poštou nebo použijte jeho elektronickou verzi na konci tohoto příspěvku k žádosti přiložte originál …