Co je školní klub

Klub poskytuje zájmové vzdělávání a vykonává činnost ve dnech školního vyučování, ale i ve dnech prázdnin.

Činnost klubu se uskutečňuje především:
1) PŘÍLEŽITOSTNOU výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činností
2) PRAVIDELNOU výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností

Klub je určen přednostně pro žáky DRUHÉHO STUPNĚ. Účastníkem může být i žák prvního stupně, pokud není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

Stanovení výše úplaty v klubu

– pravidelná každodenní docházka – půlroční poplatek 750,- Kč
– pravidelná docházka do zájmového útvaru klubu (kroužky) – půlroční poplatek 200,- Kč (2 kroužky – 300,- Kč), neplatí žáci přihlášení k pravidelné každodenní docházce
– další platby (př. výlet o podzimních prázdninách) budou aktualizovány

Kontakt na ŠK

Email: klub@zsjpesaty.cz
Tel.: 731 406 221