Název:
Klub rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty, Duchcov, z.s.

Sídlo: Jaroslava Pešaty 1313/11, 419 01 Duchcov
IČ: 69387818
Právní forma: spolek
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice
Číslo účtu: 115-2411930287/0100

Kontaktní osoba:
Jaroslav Kučera, předseda spolku
(tel.: 725 212 440, e-mail: jarda.kucera@email.cz)

Spolek je samosprávný, dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Podrobné informace týkající se spolku naleznete ve stanovách níže uvedených.