Po škole na kroužek

Začátek školního roku je tady a s ním je vždy spojena návštěva DDM Sluníčko. Tentokrát jsme dostali pozvánku na akci Otvírák, aby se děti dozvěděly, jaké odpolední kroužky si mohou vybrat. Vedoucí jednotlivých kroužků si připravili stanoviště a děti si …

Vypouštění ptáčků

Žáci 5.A byli v pátek 8. září přítomni vypouštění živočichů ze Záchranné stanice Falco do volné přírody. U rybníka Leontýna si budou hledat nový domov 3 straky a jedna poštolka obecná. Všem ptákům byl před vypuštěním nasazen ornitologický kroužek pro případnou …

Podzimní běh Bažantnicí

Ve čtvrtek 7.9.2023 se na našem krásném atletickém stadionu konal již 39.ročník Podzimního běhu Bažantnicí. Radost nám udělalo několik kluků v kategorii elévové, kteří běželi 1000 m, tedy tři kola na stadionu. Vítězem se stal Bořivoj Slaměník, druhý byl Jan Bosman …

Venkovní výuka třídy 5.A

Krásné slunečné počasí přímo vyzývalo k výuce venku. Děti 5.A v přírodě opakovaly vzory podstatných jmen, anglické otázky a odpovědi, vypravovaly prázdninový příběh prostřednictvím figurky (vlastnoručně vyrobené nebo přinesené z domova), vytvořily si z přírodnin lodičky, které pak vypustily do vody, modelovaly z písku …