Podávání přihlášek v roce 2022

Máte školou předvyplněné dvě přihlášky. Vy doplňte: adresu pro doručování – pokud se liší od trvalého pobytu zda máte doporučení poradny pro úpravu podmínek přijímaček V                            dne                       podpis uchazeče                                             údaje o zákonném zástupci u oborů, kde je to vyžadováno, …