Metoda SFUMATO

Již druhým rokem se u nás na škole otevřela 1. třída, ve které děti učíme metodou SFUMATO. Jedná se o metodu splývavého čtení, která klade důraz na čtení s porozuměním a prožitky všemi smysly doprovázející výuku. Žáčci 1. A už …

Den školníka

Musíme uznat, že tento projektový den s názvem Den školníka, se opravdu povedl.Nejen, že jsme měli ve škole najednou více školníků, ale mohli jsme si vyzkoušet mnoho aktivit, které má náš pan školník na starost.Ve třídách jsme si nejprve vyprávěli …

Lesná DEN 4

Hlášení z dnešního zpravodajství. Bohužel nás dnes ráno přivítalo chladnější počasí. Z nebe zmizelo sluníčko a objevila se mlha. Déšť se nám naštěstí vyhnul, a proto jsme se jako v ostatní rána mohli vrhnou na ranní dobrodružnou rozcvičku. Naše cvičitelky nás pořádně prohnaly. …

Lesná DEN 3

Posíláme zprávy z dalšího krásného slunečného dne. Po vydatné snídani jsme se ve skupinách vydali k prozkoumávání života v trávě a vodního světa, výukové programy jsme si ve skupinách vyměnili. Všichni jsme pracovali svědomitě a byli jsme od paní učitelek velmi pochváleni. …

Lesná DEN 2

Dnešní ráno nás sluníčko vyhnalo z postelí. Počasí nám prozatím přeje 😊. Během dopoledního programu se první skupina věnovala vodnímu světu. Objevovala vodní živočichy. Pomocí sítěk a poté s lupou poznávala a prozkoumávala například bruslařku, pijavici a mnoho dalších. Druhá skupina se …

Lesná DEN 1

Naše cesta netrvala vůbec dlouho, do našeho střediska jsme dojeli za necelou hodinku. Přivítalo nás krásné slunečné počasí a po krátké procházce a vydatném obědě jsme se začali věnovat celotáborové hře „Souboj čtyř živlů“ a výukovým programům. První skupina se …

Knihovna

Chladné počasí, hlásí knižní ohlasy. Během měsíce října jsme se všechny třídy na 1. stupni vydaly na návštěvu do naší knihovny. Paní knihovnice si pro nás připravila napínavý a velmi zajímavý program. Tuto návštěvu jsme hned spojili s datem 24. …