Již od roku 2008 rokem působí na 2. stupni školní parlament. Každá třída zde má 2 zástupce, kteří se přibližně jedenkrát za 2 měsíce schází na schůzce se svým koordinátorem. Zde jsou žáci vždy seznámeni s plánovanými školními akcemi, pak dostanou prostor pro své návrhy a připomínky k chodu školy. Na návrh žáků byl např. rozšířen sortiment potravin ve školním obchůdku, dovolen volný pohyb při velké venkovní přestávce, dovoleno sprchování po sportovních hrách, vyhlášen sportovní turnaj pro jiné školy, připravuje se instalace automatu na teplé nápoje. Přínosem parlamentu je, že se žáci učí vzájemně komunikovat, sami se rozhodovat a také se snaží přispět ke zkvalitnění výuky a školního prostředí.
Koordinátor Mgr. Vlasta Bártová

Zástupci školního parlamentu pro školní rok 2020/2021

5.A Anežka Němečková, Marek Koníček

5.B Tomáš Holeček, Anna Kolaříková

5.C Natálie Šedá, Jiří Řeha

6.A Magdaléna Petrovská, Ondřej Sailer

6.B Tereza Burešová, Valentýna Klikarová

6.C Filip Mrha, Nikola Štěpničková

7.A Veronika Cingrová, Simona Nikoluková

7.B Jaroslav Danda, Gärtner Petr

8.A Jan Řeha, Tomáš Krejčí

8.B Michal Bozetický, Daniela Kotková

9.A Michal Rujbr, Barbora Matoušková

9.B David Horák, Lucie Kadeřábková