Zpěváčci z Pešatky

Ve středu 24.1. jsme se zúčastnili 22. ročníku dětské pěvecké soutěže „Duchcovský skřivánek“. Za naši školu soutěžilo celkem 14 žáků, od prvňáčků až po šesťáky. Porota hodnotila zpěv všech dětí velice kladně, ale umístit se mohly jen ti nejlepší. O daném umístění rozhodovaly pouze detaily, jako například výběr písně, hlasitost zpěvu či celkový dojem vystoupení. Přesto jsme odcházeli domů s úsměvy, naši žáci získali spoustu krásných ocenění.

II. kategorie III. kategorie

  1. místo Denisa Hrbáčková 1. místo Barbora Jiříková
  2. místo Kamila Vohánková 2. místo Anežka Žaludová
  3. místo Eliška Bělohradská 3. místo Viktoria Dubino

Všem žákům i rodičům děkujeme za vzornou přípravu před soutěží, a ještě jednou blahopřejeme ke krásným úspěchům.

Mgr. Jana Redlichová