Sportujeme, hrajeme si, soutěžíme…

Poslední den prvního pololetí nebyl jen o rozdávání vysvědčení. Začalo to už ráno velkým fotbalovým turnajem mezi žáky naší školy a žáky ZŠ A. Sochora. Za naši školu bojovala dvě družstva v šesti zápasech. Družstvo A za mohutného povzbuzování diváků vybojovalo krásné 1. místo a družstvo B vyhrálo 3. místo.

Po velké přestávce se všechny třídy se svými třídními učiteli pustily do hraní deskových her všeho druhu v rámci Dne her, který vyhlásila Hrdá škola. Zjistili jsme, že i bez mobilů a techniky se dá užít spousta zábavy.

No a pak už došlo na hodnocení pololetního snažení. Kromě známek žáci také porovnávali svá portfolia s diplomy a oceněními z různých soutěží a olympiád. Nejaktivnějšími žáky v tomto pololetí jsou Matěj Kalců,z 9.B,  který naši školu reprezentoval 7x, dále pak A. Karlovcová 6.C, A. Řehořová 9.A, K. Gärtnerová 9.C, ti mají 6 různých diplomů a ocenění. Všem žákům přejeme mnoho úspěchů i ve druhém pololetí.

Mgr. V. Bártová