Soutěž „Hledáme hálky“

Děti přírodovědného kroužku se zúčastnily soutěže časopisu Ahoj divočino „Hledáme hálky“. Na vycházce si každý svou hálku našel, v učebně ji prozkoumal a vyplnil potřebné údaje do pracovního listu. Děti se dostaly mezi šťastné výherce. Jako cenu dostaly knížku Šišky a klásky z nakladatelství Dynastie. Kromě toho každý obdržel jeden výtisk zimního čísla časopisu, ve kterém jsou otištěné pracovní listy všech výherců. Děti měly z časopisu velikou radost a určitě se budou účastnit i další vyhlášené soutěže.

Mgr. Martina Hanzlíková

Fotografie si můžete prohlédnout zde: https://www.rajce.idnes.cz/zsjpesaty/album/5-a-soutez-hledame-halky