Chceme dýchat

je název filmu, který naše žáky přenesl zpět do 80.let. Žáci se seznámili s pojmy jako pohřebné, samizdat, mánička, hašišák a také si kladli otázky-Čím byla v období komunistického Československa typická situace v severních Čechách? Jak přistupoval tehdejší režim k životnímu prostředí? Kdo byl označován jako závadová mládež? Jak v Teplicích probíhaly protesty a demonstrace těsně před pádem komunismu? Na tyto otázky a mnoho dalších nám odpovídal po projekci filmu pan Kamil Vacek, který si s sebou do školy přinesl kufr plný dobových materiálů – výstřižků novin, letáků, plakátů, které v té době, ačkoliv mu bylo pouhých 13 let, sbíral a lepil do sešitů a vytvořil tak několik zajímavých kronik. Část besedy byla věnována jeho graffitové tvorbě, a tak jsme se opět vrátili k nezávislé kultuře a svobodě. Film i beseda se žákům velice líbily, znovu si uvědomili, že žít ve svobodné zemi není samozřejmost a že za to vděčíme i protirežimním občanským aktivitám tehdejších mladých lidí.