STÁVKA

Vážení rodiče,
obdržela jsem informaci stávkového výboru zaměstnanců školy o zapojení do stávky v pondělí 27. 11. 2023. Stávky se zúčastní všichni zaměstnanci školy. Z tohoto důvodu přerušuji 27. 11. od 6.00 do 16.00 provoz školy, školní družiny, klubu a školní jídelny. V tento den zůstane celá škola uzavřena.
Z jednání se zaměstnanci vyplynulo, že nevěří ministru školství, potažmo státu, že úpravy, které školy zasáhnou již od ledna, nezhorší výuku. Pedagogové mají obavy, že úbytek dělených hodin, skupinové a tandemové výuky zhorší kvalitu výuky. Omezení počtu asistentů pedagoga povede k problémům se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Uklízečky, školníci a kuchařky pracují na hranici minimální mzdy a v posledních letech s nárůstem počtu dětí ve škole jim náročnost práce stále přibývá.
Zlobím se na stát, že připustí debatu o kvalitě práce zaměstnanců ve školství, když v posledních 6 – 7 letech nahrazujeme práci speciálních pedagogů, dětských psychologů, etopedů a dětských psychiatrů, klinických logopedů. Obracíte se na nás o pomoc u dětských depresí, poruch příjmu potravy, sebepoškozování atd. v situaci, kdy stát nemá odborníky na tyto problémy. A tak se učíme, vzděláváme, snažíme se pomoc…
Tlak na nás je opravdu velký, a tak držíme všichni společně. Vám, vážení rodiče, děkujeme za podporu.
Veronika Prchalová, ředitelka školy.