Přespolní běh družstev

V úterý 26.9.2023 se 29 žáků od pátých do devátých ročníků zúčastnilo okresního finále v přespolním běhu družstev. Závod se konal v lesoparku Řetenice nedaleko ZŠ Bílá Cesta a opět závodníkům přálo počasí.

Soutěžilo zde skutečně obrovské množství škol z celého okresu Teplice, kdy v jednom startu bylo často více než 80 závodníků.

Za naši školu největšího úspěchu dosáhli chlapci z osmých a devátých ročníků, kteří se umístili mezi závodníky z 16 škol na krásném 3. místě. Z menších dětí největšího úspěchu dosáhly dívky z pátých tříd, pro které byl tento závod premiérou a přesto si odvezly krásné 4. místo z 11 školních týmů stejné kategorie.

Pochvalu zaslouží všichni zástupci naší školy, a to za skutečně obrovské sportovní nasazení a hlavně za týmovou spolupráci.

Jana Fílová a Michaela Prosmanová, učitelky TV