Metoda SFUMATO

Již druhým rokem se u nás na škole otevřela 1. třída, ve které děti učíme metodou SFUMATO. Jedná se o metodu splývavého čtení, která klade důraz na čtení s porozuměním a prožitky všemi smysly doprovázející výuku.

Žáčci 1. A už koncem září znají písmenka O, S, B, každý týden věnujeme jednomu písmenu. Při učení nepracujeme pouze s učebnicemi a pracovními sešity, ale také s podněty okolo nás.

Během týdne, kdy jsme poznávali písmeno B, jsme rozbalovali balík, hráli na bubny, porovnávali a počítali berušky, foukali bubliny, pinkali si s balónky, povídali si o pravidlech bezpečnosti, trénovali barvy, nezapomněli jsme ani pít brčkem, svačit banány, broskve či bábovky. V hodinách tělesné výchovy jsme běhali, poznali švédskou bednu, kopali do branky a hráli na babu. Naši týdenní práci jsme zakončili výrobou bláznivých brýlí a skládání bonbónových písmen B.

Týden nám vždy uteče jako voda, ale aspoň se můžeme těšit, co nám ten další přinese.

Mgr. Zlata Dandová