Fotookénko do pátečního dopoledne 

V pátek bylo krásné počasí a my jsme opět trávili dopoledne v přírodě. V rámci pracovních činností jsme vytrhali trávu a plevel nejen kolem našich sazenic jeřábů, ale i kolem okolních keřů. Přinesli jsme si PET láhve, abychom mohli stromky zalít. Procvičovali jsme přítomný čas průběhový, natrhali trávu na škvorníky, které budou vyrábět děti na přírodovědném kroužku. Zopakovali jsme si názvy některých okolních kopců, zkoušeli najít nějaké hezké kalcity. Zastavili jsme se u Dubského rybníka a u Hranáče, abychom změřili Secchiho deskou průhlednost vody. Naměřené hodnoty jsme převáděli na centimetry a milimetry. Na zpáteční cestě jsme sbírali kamínky, které využijeme při nějaké další venkovní výuce. 

Žáci přírodovědné třídy 5.A 

Fotografie si můžete prohlédnout zde: https://www.rajce.idnes.cz/zsjpesaty/album/fotookenko-z-5-a