Rozloučení s páťáky

Konec školního roku je radostně očekáván jak školáky, tak také učiteli. Nicméně pro některé z našich žáků je to loučení před prázdninami poslední. Žáci pátých tříd, kteří budou opouštět naši školu, aby mohli zahájit výuku v novém školním roce na gymnáziích, se dnes loučí se svými spolužáky, třídními učitelkami i dalšími pracovníky školy.

A právě proto, stejně jako i v předchozích letech, jsme se sešli na školní zahradě, abychom společně strávili pěkné odpoledne v přátelském duchu. Tady jsme měli připraveno menší občerstvení, opékali jsme si buřtíky, hráli jsme hry, popovídali si a zkrátka jsme si slunečné odpoledne užívali.

V závěru jsme popřáli žákům krásné prázdniny, a těm, kteří nás opustí, jsme kladli na srdce, aby na svou rodnou školu nezapomněli a dělali čest jejímu jménu. Pokračujícím žákům na 2. stupeň přejeme hodně úspěchů a věříme, že přechod zvládnou bez obtíží a že si novou paní učitelku rychle oblíbí.

Třídní uč. Mgr. Libuše Sochorová a Mgr. Zlatka Dandová