Příměstský tábor – den třetí

Ve středu jsme se s družinou vydali do královského města Kadaně. Na náměstí jsme prošli nejužší Katovou uličkou, na jejímž konci byli největší ,,lotři“ připoutáni k pranýři, aby se polepšili. Poté jsme se  v čarodějnickém muzeu seznámili s čarodějnicí Agátou,která nás poutavě provedla čarodějnickou školou a vysvětlila důležitou roli čarodějnic v minulosti. Naše putování pokračovalo výstupem na Svatý kopeček, kde jsme se z ochozu rozhledny kochali krásným výhledem na řeku Ohři i do širokého okolí města. Na závěr výletu jsme si prohlédli klášterní zahrady s výběhy pro ovečky a kozy. Vrátili jsme se unavení, ale těšíme se, co nás čeká zítra.