Informace pro rodiče a strávníky školní jídelny

Pro lepší informovanost a pohodlí rodičů našich žáků, zavádíme od nového školního roku možnost volby jídel a sledování odběru jídel a plateb na internetu. Pro jeho zpřístupnění je potřeba si ve školní jídelně požádat o přístupové kódy do aplikace. Tu pak najdete na adrese:

https://jidelny.me.cz/jidelna30/

Více v přiloženém letáčku.