Výhledy z Hněvína

Svoji cestu 2. stupněm jsme s 9.B zakončili posledním výletem na hrad Hněvín. I přes počáteční protesty jsme zdolali pěšky trasu z nádraží v Mostě až na Hněvín. Tam jsme z hradní věže obdivovali krásy Krušných hor, ale také zrekultivovaná území po těžbě, která dnes slouží k rekreaci. Zahlédli jsme i akci probíhající na mosteckém autodromu, který leží nedaleko. Před zpáteční cestou bylo i nezbytné občerstvení se zmrzlinou a nápoji. Výlet se nám vydařil, počasí bylo super a já vám 9.B přeji hodně štěstí ve vašem dalším putování.

Ing. Jitka Lacinová, třídní učitelka