Trochu jiné umění

V nedávné době jsme měli jedinečnou příležitost vydat se s osmými ročníky na školní exkurzi do pražské galerie Rudolfinum. V této prestižní kulturní instituci jsme měli možnost navštívit fascinující výstavu nazvanou „Shifted Realities“. Cesta do Prahy naplnila žáky inspirací a novými perspektivami.

Výstava „Shifted Realities“ byla koncipována jako interaktivní prostor, ve kterém jsme měli možnost objevovat nové dimenze umění a vnímat svět kolem nás zcela jiným způsobem. Místnosti nás ohromily vizuálními projekcemi a instalacemi. Projekce nás vtáhly do surrealistických světů. Každý z nás mohl prozkoumat vlastní realitu a vnímat ji zcela novým způsobem. Naše smysly byly oslovovány různými zvukovými a světelnými efekty, což umocňovalo intenzitu našeho zážitku. Celou výstavou nás provedl milý průvodce, který nám přiblížil i historii budovy Rudolfina.

Někteří žáci při čekání na druhou skupinu navštívily populární sochu spojenou se zrcadlovou imaginací v Ústřední městské knihovně města Prahy.

Bc. Petra Formánková