Třídní výlet 4.B do Teplic

Třída 4. B se v úterý 13. 6. vydala za pěkného a slunečního počasí poznávat krásy svého okresního města.
V rámci třídního výletu žáci navštívili BIOPARK, MUZEUM a BOTANICKOU ZAHRADU. Na gymnáziu děti nejenom, že spatřily obyvatele zdejšího BIOPARKU, ale měly možnost se o nich dozvědět také celou řadu zajímavostí. Představen jim byl například pštros, lama, kozičky, dikobrazi, lemuři, strašilky, papoušci, želvy, králíci, morčata a sovičky. V REGINÁLNÍM MUZEU děti získaly mnoho informací o pravěku a měly také možnost si sáhnout na řadu replik předmětů té doby. Ani v BOTANICKÉ ZAHRADĚ nepřišly děti zkrátka. Při komentované prohlídce skleníku se dozvěděly mnoho zajímavých informací o zástupcích rostlin všech podnebných pásů, k vidění byly i rybičky a želvy. Při procházce městem a povídání o jeho pamětihodnostech zbyl čas i na ochutnávku lázeňských oplatek a zmrzliny i na nákup drobných suvenýrů.
Výlet se povedl, všichni zúčastnění si rozšířili obzory a více poznali město Teplice a zajímavosti v něm.


Mgr. Jana Burešová a Lucie Steigerová