Páťáci na exkurzi

Ve čtvrtek 22. června 2023 vyjeli žáci 5.B a 5.C se svými třídními učitelkami do Planetária, Hvězdárny a Botanické zahrady v Teplicích. Naši výpravu jsme zahájili cestou na vlakové nádraží a odtud pokračovali vlakem na nádraží v Teplicích. Naše kroky směřovaly přes lázeňské město k prvnímu cíli – Planetáriu. Po krátké svačinové pauze jsme se přesunuli do hlavního sálu, kde na nás čekal připravený zajímavý program. Nejprve jsme zhlédli videoprojekci o Sluneční soustavě a snažili jsme se zapamatovat co nejvíce informací. Uchvátila nás však simulace prohlídky noční oblohy, která byla pro některé z nás velmi krásným a intenzivním zážitkem.

Naším druhým cílem, kam jsme se přesunuli pěší procházkou, byla nedaleká Hvězdárna. Příznivé počasí nám umožňovalo využít dalekohled k pozorování naší nejbližší hvězdy. Stihli jsme prohlédnout i příslušné vnitřní prostory a využili jsme interaktivních obrazovek se spoustou zajímavých možností.

V neposlední řadě patřil náš obdiv krásám Botanické zahrady, jak ve vnitřních prostorách, tak i při venkovní expozici. Ve stínech stromů a kvetoucích keřů jsme odpočívali a nabírali síly k pomalému, loudavému návratu domů. A protože se nám exkurze líbily, využili jsme možnosti navštívit i blízký Pohádkový les a po cestě zavítali na malé občerstvení do blízké Galerie. Odtud již směřovaly naše kroky k vlakovému nádraží, a i přes malé zpoždění vlaku, jsme se s novými zážitky spokojeně vraceli domů, do Duchcova.

Mgr. Libuše Sochorová a Mgr. Zlatka Dandová