Červnová venkovní výuka třídy 4.A

Kromě tradičního určování rostlin a živočichů, kteří se vyskytovali po cestě ze školy k lužním lesům, opakovaly děti i vlastivědu. U Dubského rybníka vytvářely podle předlohy Ústecký kraj z přírodnin nasbíraných v okolí. V dalších hodinách přírodovědy pak žáci lovili v potoce „vodní breberky“, pozorovali je lupou a snažili se dohledat v atlasech jejich názvy. V rámci pracovních činností čtvrťáci průběžně na vycházkách sbírali vhodné přírodniny na výrobu hmyzích domečků. S pomocí pana školníka a s dětmi z přírodovědného kroužku čtvrťáci vyrobili 3 hmyzí domečky. Jeden bude umístěn na školním pozemku a další dva na výsypce Pokrok.

Martina Hanzlíková