Červen ve druhých třídách

Poslední měsíc utekl jak voda a zažili jsme toho opravdu hodně.

Nejprve jsme si oslavili den dětí, kdy jsme měli připravené stanoviště na školní zahradě a plnili zábavné úkoly.

Dále jsme navštívili místní zámek, kde nás pan průvodce zavedl do komnat a sálů a také nám ukázal tajnou místnost.

Všichni jsme se ale nejvíce těšili na výlet vlakem do děčínské ZOO. Tam se nám moc líbilo, seznámili jsme se s vybranými druhy zvířat, plnili úkoly, mohli si nakrmit domácí zvířata a nakonec si nakoupit dobroty a suvenýry.

Poslední týden jsme trávili pouze venku. Co také ve třídě, když už všichni víme, že za pár dní začnou prázdniny. Sportovali jsme, navšívili venkovní areál na druhém stupni, kde se konaly ‘’Rodinky’’ a také jsme v rámci cvičení v přírodě ušli pár kilometrů.

Rozloučili jsme se se školním rokem v cukrárně, kde jsme si dali zmrzlinu.

Tak krásné prázdniny všem 🙂

za žáky, asistentky a učitelky druhých tříd Markéta Vítková