Odznak všestrannosti

Dva skvělí sportovci bojovali na krajském kole Odznaku všestrannosti

Ve čtvrtek 4.5.2023 jsme se vydali s Adamem Vondráčkem z 6.B a Láďou Svátkem ze 7.C soutěžit do Klášterce nad Ohří, kde proběhlo krajské kolo Odznaku všestrannosti 2023. Kluci se do krajského kola probojovali z okresního kola, které proběhlo v dubnu v Teplicích. Zde se utkali s opravdu obrovským množstvím stejně šikovných dětí z celého kraje v těchto disciplínách: sprint na 60 m, skok daleký, shyby na šikmé lavičce, leh-sedy, hod míčkem a dribling mezi dvěma kužely.

Byl to krásný závod na skutečně nádherném atletickém stadionu. Oba chlapci si odtud odvezli mnoho cenných zkušeností z velkých závodů a také osobní rekordy. Za to jim patří velká pochvala. Všichni věříme, že budou naši školu podobně reprezentovat i na dalších závodech.

Bc. Jana Fílová, učitelka TV