Dopravní soutěž mladých cyklistů

Čtyřčlenné družstvo žáků z 9.A ve složení Veronika Cingrová, Kamila Čelanská, Lukáš Fiala a Jiří Semelka úspěšně reprezentovalo naši školu v soutěži Mladý cyklista pořádané dne 3.5. na Dětském dopravním hřišti Městské policie Teplice – Prosetice. Soutěž uspořádal DDM Teplice ve spolupráci s PČR a Ministerstvem dopravy ČR – Besip. Soutěžící uplatnili své znalosti ze zdravovědy a pravidel silničního provozu. Jednou ze zajímavých disciplín byla jízda zručnosti na jízdním kole. Celým dnem nás provázelo slunečné počasí a soutěživá nálada. Na Pešatku jsme se vrátili s krásným 3.místem.

Všem soutěžícím patří velká gratulace!

Věra Babičková