Den země

Ani my v družince nezapomínáme na životní prostředí a na to, jak bychom se měli správně chovat k naší zemi. Proto jsme si pro děti na Den země připravily různé kvízy a úkoly, které děti plnily na školní zahradě. Měly například rozdělit do skupin zvířata, která žijí na souši a která ve vodě. Dále poznávaly různé druhy rostlin, hmyzu a ptactva, ale také debatovaly o významu vody. Na závěr děti třídily plast, papír, karton a sklo do připravených barevných pytlů, určených pro třídění odpadu. Doufáme, že si děti z této akce odnesly nové poznatky a informace a my se budeme opět těšit na další akci, která nás čeká již brzy.