Jarní venkovní výuka

Zahájení jarní venkovní výuky

S prvním jarním dnem vyrazili žáci 4.A do terénu. Vyhledávali a určovali jarní rostliny a zapisovali údaje do pracovních listů. Všímali si pylových tyčinek a vymýšleli slova příbuzná ke slovu pyl. U Dubského rybníka si nasbírali přírodniny do plátěných neprůhledných sáčků a snažili se hmatem poznat, co v kterém pytlíku je. Přírodniny pak pojmenovávali anglicky. Při té příležitosti si procvičovali i anglickou konverzaci. Na zpáteční cestě se zastavili v zámeckém parku, kde určovali světové strany. Poté vytvářeli z nasbíraných přírodnin směrové růžice za zahráli si hru „Skoč do světové strany“. Dopoledne v přírodě čtvrťáci zakončili hrou „Poznej svůj strom“.  Den se vydařil a žáci se už těší na další venkovní výuku.

Mgr. Martina Hanzlíková

(více foto ve fotogalerii)