5. schůzka 23.3. 2023

Program:

1) Vyhodnocení akcí

2) Nové akce

3) Návrhy a připomínky

  1. – Hrdá škola – Den šílených účesů – vyhodnocené třídy – 5.A,B, 7.C,8.C – do jejich pavilonu budou přednostně umístěna zrcadla na přání
  • Velikonoční výjezd – 6.4. – vybrána Praha – Národní muzeum a Papilónia – přihlášeno více zájemců, jede prvních 40, kteří odevzdají lístečky
  • – Ke Světovému dni vody vyhlášena Velká jarní eko-soutěž.

V průběhu jednoho měsíce bude každý týden na nástěnce Parlamentu série 5 otázek. Odpovědi soutěžící odevzdávají svým zástupcům parlamentu, body za správné odpovědi se sčítají, nejlepší řešitelé budou odměněni celodenním výletem.

Možnost získání 10 bonusových bodů – zapojení se do akce Upcycling Day

  • úkolem je vytvořit z materiálů na vyhození užitečný předmět, který bude dále sloužit – bude uspořádána výstavka
  • Připomínky nejsou

Zapsala Mgr. Vlasta Bártová