Ornitologická vycházka

Koncem ledna děti přírodovědného kroužku zhlédly ukázku kroužkování ptáků u lesních krmítek. Rozeznávaly sýkory koňadru, modřinku a babku.  U sýkor koňader hledaly rozdíly ve zbarvení samců a samic, u modřinek pozorovaly zbarvení loňských mláďat a dospělých ptáků. Po cestě děti sbíraly šišky jehličnanů do svých sbírek. Přírodovědný kroužek bude probíhat na naší škole i ve druhém pololetí každé úterý ve stejném čase.

Mgr. Martina Hanzlíková