Vysněná cesta po Evropě

„Vysněná cesta po Evropě“ se jmenuje výtvarná soutěž, kterou pořádalo Eurocentrum Ústí n/Labem. V kategorii A obsadila krásné 2. místo žákyně 5.C Hana Dvořáková. Gratulujeme !! Soutěžní obrázky jsou po celý leden vystaveny v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n/labem.

Mgr. V. Bártová