Za vánoční atmosférou a za Popelkou

V úterý 13. 12.  jsme se s vybranými žáky 2. stupně vydali nasát trochu vánoční atmosféry do nedalekých Drážďan. Přivítalo nás sice mrazivé, ale slunečné počasí.  Před otevřením nejstaršího vánočního trhu v Německu jsme měli ještě čas navštívit nějaké obchody v Primarku. Nákupní ulicí Prager Straße jsme se pak dostali na adventní trhy, kde jsme mohli zakoupit místní speciality jako např. Bratwurst či Kinderpunsch a různé suvenýry. Další zastávkou byl pohádkový zámek Moritzburg, kde se točily Tři oříšky pro Popelku. Po zhlédnutí interaktivní výstavy k této pohádce jsme se vrátili zpět do autobusu a vydali se na cestu domů. 

Výlet se vydařil, všichni byli spokojeni a plni zážitků. 

J. Šváchová