Září v družince

Tak nám po dlouhých prázdninách opět začala škola a samozřejmě po škole dětmi oblíbená družinka a tím spojená zábava, akce, vycházky, tvoření a další zajímavé činnosti. Na začátku školního roku jsme přivítali nové prvňáčky, kteří se velmi rychle zapojili do činnosti školní družiny. Děti se naučily novým činnostem, seznámily se se školní jídelnou, školní zahradou, která nabízí spoustu využití, ale i s okolím svého bydliště v podobě poobědových vycházek. A jak všichni dobře víme, tak již září se nám začíná měnit do podzimních barev, z jírovců začínají padat kaštany a na stromech se zbarvuje listí. Toho jsme samozřejmě tak jako každý rok využili a téměř denně jsme chodili sbírat kaštany pro lesní zvířátka na zimu a také na výtvarné tvoření do družinky. Barevné listí jsme použili k výzdobě školní družinky. Již v říjnu nás čekají další akce a výlety a my se už teď moc těšíme!