Smetánek zpívá Duchcovu

Pěvecký sbor Smetánek při ZŠ Jaroslava Pešaty měl ve čtvrtek 20. října v podvečerních hodinách tu čest vystoupit v kulturním domě jako host k 20. výročí založení Duchcovského pěveckého sboru. Již samotné přípravy na toto vystoupení se nesly v duchu výjimečné události – nácvik písní v rekordním čase s novými členy sborečku, píseň v cizích jazycích, hudební doprovod. Děti musely před vystoupením i v jeho průběhu prokázat velkou trpělivost. Zvládly to skvěle, za což patří velké poděkování i rodičům. Bez jejich podpory by atmosféra na celé akci nebyla tak úžasná, což ostatně dokazovaly slzy dojetí u mnohých z nich. Díky patří i paní učitelce Janě Redlichové, která nám byla velkou pomocí, a též sbormistryni Janě Moravcové za perfektní organizaci celého vystoupení.

Jana Červenková