Přespolní běh v Teplicích

Ve čtvrtek 6.10.2022 se 25 žáků od páté do deváté třídy zúčastnilo okresního finále v přespolním běhu družstev, který probíhal v Lesoparku Řetenice u ZŠ Bílá Cesta.

Na této soutěži bylo skutečně obrovské množství škol z celého okresu, kdy největšího úspěchu zaznamenaly naše dívky z 5. ročníku, které obsadily krásné 5. místo a chlapci z 5., 8. a 9.ročníků, kteří se umístili na 7. místě ze 14 škol.

Pochvalu za skutečně obrovské sportovní nasazení a týmovou spolupráci zaslouží všichni.

Bc. Jana Fílová, učitelka TV