Rozloučení

Vážený pane učiteli Jane Štěpánku, milý Honzo,

dovol nám, abychom se s Tebou, my, pedagogové a ostatní zaměstnanci Základní školy Jaroslava Pešaty, rozloučili, věnovali Ti vzpomínky a poděkovali za všechno, co jsi pro nás, pro naši školu a její žáky udělal. Odešel jsi v nedožitých osmaosmdesáti letech, a ještě před pár měsíci Tě bylo možné potkat na procházce městem. Byl jsi skvělým učitelem, báječným kolegou a spolehlivým chlapem. Neměl jsi rád zbytečné řeči a prázdné fráze. Život si bral s nadhledem. Nikdy nezapomeneme na Tvůj originální smysl pro humor. Jsme s Tebou, zůstaneš navždy s námi.                                                    Kostohryz a všichni z Pešatky