Školní družina o prázdninách

Činnost školní družiny je přerušena od 1. července do 31. srpna

První týden pořádáme výlety formou příměstského tábora a poslední týden v srpnu jedeme na letní pobytový tábor.