Projektový den Rodinky

Po dvou letech  se žáci celé naší školy účastnili projektového dne „Rodinky“. Soutěžilo celkem 30 družstev, 15 družstev bylo červených a 15 družstev modrých. V každém družstvu byly děti od prvních do osmých tříd. Žáci devátých ročníků vedli družstva po jednotlivých stanovištích. Každý měl přidělenou jednu „RODINKU“.

Každá „RODINKA“ prošla patnácti disciplínami. Soutěžilo se v běhu s pingpongovým míčkem, hodu míčem do kruhů, skládala se přísloví, poznávaly se známá i méně známá duchcovská místa podle fotografií, doplňovaly se názvy pohádek, poznávali se různí živočichové a rostliny, házelo se na koš a mnoho dalšího.

Chtěla bych touto cestou pochválit vedoucí družstev, kteří se hlavně o ty nejmenší starali velmi příkladně. Také bych chtěla poděkovat žákům, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích. Bez jejich pomoci by se tento projektový den neobešel. Zároveň děkuji všem, kteří se do projektového dne zapojili a pomohli tak k hladkému průběhu těchto „RODINEK“. Vždyť soutěžilo téměř 300 žáků!!!

Na vítězná družstva čekala sladká odměna. Důležitější než zvítězit bylo ale užít si jeden z posledních školních dnů a to se jistě podařilo.

Mgr. Vlasta Bártová