Návštěva Rybářské bašty

V úterý se děti z přírodovědného kroužku vypravily na prohlídku sádek do „Rybářské bašty“. Pan Petr Rulf provedl žáky areálem, seznámil je s odchovem kaprů a pravidly při rybaření. Děti si prohlédly malé kapříky a krásně rozeznaly, který je šupináč a který lysec. Kromě ryb pozorovaly i pár labutí, volavku popelavou a konipasa bílého. Svým zpěvem zaujal silně ohrožený rákosník velký, který obsadil porosty orobince u jedné z nádrží. Po prohlídce areálu si žáci vyzkoušeli práci s udicí a někteří si dokonce vytáhli z vody amura či kapra. Na závěr děti dostaly rybí pexeso a rozvrh hodin. Panu Rulfovi děkujeme za zprostředkování skvělé exkurze.

Martina Hanzlíková

Fotky si můžete prohlédnout zde: https://zsjpesaty.rajce.idnes.cz/Navsteva_Rybarske_basty/