Bláznivá olympiáda

I poslední školní den se na 2. stupni soutěžilo. Bláznivá olympiáda je akce, kterou si pro své spolužáky tradičně připravují žáci 9. ročníků. A že toho zase bylo. Skákalo se v pytlích, zdolávala se dráha s živým trakařem, házelo se na terč i do koše, poznávaly se známé i méně známé osobnosti, přenášely se fazole čínskými hůlkami, lentilky brčkem a voda děravým kelímkem, předváděla se pantomima, četla se morseovka a mnoho dalšího.

Vítězná družstva si odnesla pár sladkostí a medaili, ale pochvala za nasazení, s jakým sbírali své body, patří všem soutěžícím. Deváťákům pak nejen velká pochvala ale také poděkování za přípravu a organizaci celého „bláznivého“ dne.

Mgr. Vlasta Bártová