Mladý zdravotník

Soutěž proběhla v Teplicích na ZŠ Bílá cesta. Účastnilo se 5 žáků druhého stupně. Jmenovitě: Barbora Žáčková, Magdaléna Mazourová, Viktorie Holubová, Adam Kolařík, Štěpán Bouček.

Naši žáci se umístili ze 13 družstev na dvanáctém místě. Sami si vyzkoušeli poskytování 1. pomoci, museli prokázat praktické znalosti a dovednosti. Tato soutěž se řadí mezi velmi náročné, proto je i předposlední místo úspěchem.

Věřím, že příští rok po důkladnější průběžné přípravě mají naši žáci předpoklady uspět ještě lépe.

Mgr. Jana Červenková