Liga proti rakovině

Jako každý rok i letos se zástupci školního parlamentu zapojili do prodeje žlutých kytiček na pomoc onkologickým pacientům a podporu prevence proti těmto nemocem. S kytičkami a letáčky obešli zástupci třídy na prvním i druhém stupni a se žlutou kytičkou na oblečení chodilo v tento den 85 zaměstnanců a žáků školy. Vybralo se 1 700,-Kč a všichni  se těšíme z toho, že peníze pomohou tam, kde je potřeba.

Mgr. Vlasta Bártová