Letní příměstský tábor ve školní družině

Školní družina pořádá jako každý rok příměstský tábor plný výletů a akcí. Bližší informace najdete ve vývěskách před školní družinou, kde si také své děti můžete na tábor přihlásit. Kapacita omezena.