Fyzika trochu jinak

Žáci 9. ročníků měli možnost zažít hodinu fyziky trochu jinak, a to díky návštěvě RNDr. Jiřího Králíka, PhD. z Přírodovědné fakulty UJEP, který jim předvedl řadu zajímavých fyzikálních experimentů s kapalným dusíkem. Žáci poznali, co se děje s vlastnostmi různých těles, jestliže je rychle ochladíme. Zopakovali si vlastnosti látek jako je rozpínavost či tekutost plynů, supravodivost materiálů, křehkost či var kapalin. Celou hodinu experimentů doprovázel mlžný opar, který vznikl odpařováním dusíku v teplé místnosti. Žáci viděli zmraženou mandarinku, rozbitou na malé kousíčky, pingpongové míčky pohybující se na reaktivní pohon, Leidenfrostův jev, při kterém kapičky dusíku poskakovaly po podložce. Výklad skončil výbuchem PET lahve na školní zahradě. Našli se i odvážlivci, kteří ponořili ruku do kapalného dusíku, jehož teplota dosahuje téměř -200°C.

Hodina nám velmi rychle utekla a deváťáci ukázali, že si z hodin fyziky a chemie spoustu informací pamatují. Doufáme, že si podobně zpestříme i nějakou další hodinu fyziky.

Ing. J. Lacinová a Ing. D. Kosinová