Exkurze na sběrném dvoře

V pátek 29. dubna navštívili žáci třetích tříd sběrný dvůr, kde se dozvěděli bližší informace proč a jak třídit odpad. Po zajímavém výkladu paní ing. Michaely Štechové, ekoložky TS města Duchcova, a prohlídce prostor dvora žáci obdrželi i drobné odměny. Dětem se akce moc líbila a paní Štechové tímto děkujeme za zajímavou exkurzi.

Třídní učitelky 3. ročníků