Preventivní besedy

V prvním pololetí školního roku 2021/22 proběhly preventivní besedy ve 3. – 9. třídách s paní Monikou Podlahovou.

Preventivní aktivity byly zaměřeny na vztahy ve třídě, sexuální výchovu, jak pracovat se stresem a emocemi, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích.

Tato témata byla vybrána záměrně proto, že se v loňské školním roce z důvodu distanční výuky začaly prohlubovat psychické problémy u některých dětí.

Je velmi důležité o těchto problémech mluvit, rozebírat je, zkoušet si různé modelové situace.

Tato témata se objevují v třídnických hodinách, které pravidelně zařazujeme do výuky.

V prvním čtvrtletí jsme se zaměřili na adaptaci dětí ve školním prostředí po distanční výuce, na zlepšení vztahů ve třídě, na vytváření a dodržování pravidel a sebehodnocení.

V září se naše škola přihlásila do projektu Desatero pro primární prevenci. Do konce roku mělo alespoň 20 žáků 2. stupně zhlédnout 10 preventivních videí týkajících se např. šikany, užívání návykových látek atd. a následně ke každému spotu vyplnit krátký kvíz. To se nám bez problémů podařilo, protože každá třída viděla minimálně 2 spoty, ale většinou více. Ze strany žáků byl o videa zájem, sehrané scénky zaujatě sledovali a ochotně diskutovali na dané téma. V polovině února bychom měli od spolku PRESAFE obdržet vyhodnocení celého projektu. 

 Za 1. stupeň Markéta Vítková, za 2. st. Jana Šváchová.