Duchcovská růžička 2. stupeň

Také žáci 2. stupně se zapojili do tradiční soutěže Duchcovská růžička.

Měli jsme zde zástupkyně IV. kategorie 6. – 7. třída ZŠ a  V. kategorie 8. – 9. třída.

  1.místo obsadila Zoe Steineckerová ze 6.C– GRATULUJEME !!           

Čestné uznání dostaly Tereza Burešová ze 7. B a Lucie Kmochová z  9. A. Oběma žákyním patří též gratulace a poděkování za vzorné reprezentování naší školy. 😊  

Mgr. K. Jakubcová