Aktualizace ceníku pronájmu tělocvičen na Pešatce a Smetance k 1. 1. 2022

Vzhledem k nárůstu cen energií byla Základní škola Jaroslava Pešaty nucena přistoupit ke zvýšení cen pronájmu prostor tělocvičen. aktualizovaný ceník viz příloha.