4.11. Technické muzeum

Školní klub navštěvují žáci 2. stupně ve svém volném čase a sobotní výlet do Prahy spojený s návštěvou Technického muzea byla první letošní klubová akce. Výletu se zúčastnilo 40 žáků, utvořili týmy a v prostorách muzea nejen že si důkladně prohlédli všechny exponáty, ale také tvořili fotodokumentaci a sbírali podklady na prezentace pro spolužáky, kteří zůstali doma.

Druhá část výletu byla věnována procházce Prahou z Letné na Václavské náměstí a čas zbyl i na rozchod a malé nákupy. Tak zase někdy příště…

Mgr. V. Bártová